Regulamin

Regulamin

1. Wstęp do regulaminu

www.kfr.mielec.pl (Katalog Firm Regionalnych - powiat Mielec) jest katalogiem firm zawierającym wizytówki firm i instytucji posiadających swoje siedziby na terytorium Polski - powiat Mielec.

Dostępne są 3 rodzaje wpisów.
- Wpis zwykły (darmowy - dla zarejestrowanych użytkowników), dla niezarejestrowanych - płatny
- Premium (płatny)
- Premium Plus (płatny).
 
2. Ogólne definicje
Właściciel (Administrator) – właścicielem serwisu www.kfr.mielec.pl jest ICAI

Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu w zakresie wyszukiwania i przeglądania informacji.
Klient – przedstawiciel firmy, której dane zostały zamieszczone w bazie www.kfr.mielec.pl

3. Postanowienia
a) Każdy Użytkownik może bezpłatnie i bez ograniczeń korzystać z zasobów dostępnych na stronach internetowych www.kfr.mielec.pl
Każda osoba ma prawo do zgłoszenia Administracji katalogu o wszystkich nieprawidłowościach na stronie za pomocą formularza kontaktowego: otwórz formularz kontaktowy
b) Przedmiotem umowy między Właścicielem, a Klientem jest wpis danych kontaktowych firmy do bazy Katalogu. Docelowo umowa zawierana jest na czas w jakim promowane są wpisy. Wpis darmowy nie podlega terminowymi umowami.
c) Każda firma może posiadać tylko jeden wpis. Wyjątkiem może być zgoda Administratora. W tym przypadku, należy uzasadnić swoją prośbę pisemnie poprzez stosowną korespondencję e-mail.
d) Zgodnie z Ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) Klient dokonując rejestracji lub wpisu firmy bez rejestracji w serwisie wyraża zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną (na podany przez niego adres e-mail) wiadomości o charakterze handlowym oraz na przetwarzanie ich przez Dostawcę na zasadach określonych przepisami Ustawy.
e) Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 883), Klient dokonujący rejestracji wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Dostawcę swoich danych osobowych w celach administracyjnych, marketingowych i statystycznych.
f) Nie promujemy konkurencyjnych firm i serwisów, w szczególności katalogów firm, baz firm itp. Prosimy nie zamieszczać tego typu wpisów, dodane wpisy będą usuwane. Zastrzegamy sobie nie zwracanie kosztów poniesionych na dodanie wyżej wymiennych wpisów. Każdy konkurencyjny wpis płatny nie podlega reklamacjom.
g) Zabrania się rozsyłania ofert za pośrednictwem katalogu www.kfr.mielec.pl bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora. Wszelkie tego typu zachowania traktowane są przez administrację jako SPAM i w związku z tym będą pociągać za sobą konsekwencje prawne. Każde naruszenie Polskiego prawa są zgłaszane do organów ścigania.
h) Usługi Serwisu mogą podlegać zmianom odnośnie ich zakresu i treści. Każda zmiana będzie ogłaszana w Aktualnościach strony.
i) Wszelkie działania Klienta przynoszące szkodę Katalogu www.kfr.mielec.pl, np. wielokrotne dodawanie tych samych treści w katalogu produktów i usług, może w konsekwencji prowadzić do usunięcia konta. A wszystkie nieprawidłowości prawne zostaną skierowane do odpowiednich organów ścigania.
j) Usługi Serwisu obejmują wpisy firm z siedzibą w Mielcu lub zarejestrowanych na tereniei powiatu mieleckiego.

4. Konto i aktywacja konta
a) Konto, to usługa skierowana do firm chcących zamieścić wizytówkę w katalogu. Konto może założyć tylko osoba, na którą założona jest działalność lub osoba, która otrzymała bezpośrednie pełnomocnictwo.
b) Rejestracja konta i emisja wpisu jako wpis zwykły w Katalogu Firm Regionalnych - powiat Mielec, to bezpłatne usługi. Wyjątkiem są Promowane wpisy: wpis Premium, wpis Premium Plus.
c) Aktywacja konta następuje poprzez własnoręczną aktywację klikając w odpowiedni link, który otrzymuje rejestrujący się w serwisie Klient.

5. Prawa i obowiązki Właściciela oraz Administratora
a) Właściciel/Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania zamieszczonych przez Klienta treści, w szczególności tych naruszających polskie prawo oraz przyjętych za obraźliwe. Treści pornograficzne, rasistowskie, szerzące nienawiść zostają usuwane. Zastrzegamy sobie nie zwracanie kosztów poniesionych na dodanie wyżej wymiennych wpisów (każdy wpis płatny nie podlega reklamacjom).
b) Właściciel/Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone przez Klienta w Katalogu www.kfr.mielec.pl
c) Właściciel/Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia wpisu naruszającego warunki regulaminu, bez podania przyczyny i zwrotu kosztów poniesionych przez Klienta. Wpis może zostać też usunięty w przypadku niezrozumienia bądź wprowadzania w błąd.
d) Właściciel/Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania drobnych korekt wpisów, w szczególności usuwania błędów ortograficznych, literówek itp. oraz edycji słów kluczowych i opisu produktów szczególnie w przypadku powielania treści zamieszczanych już wcześniej w internecie (inne katalogi i strony internetowe).

6. Prawa i obowiązki Klienta
a) Przedstawiciel firmy automatycznie staje się Klientem dokonując wpisu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i zatwierdzenie go kliknięciem na przycisk "Wyślij".
b) Klient zobowiązuje się do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym, a w razie, gdy dane te ulegną zmianie, do ich aktualizacji za pośrednictwem formularzy edycji wpisu lub wysyłając dane aktualizacyjne na adres Administratora serwisu.
c) Klient zamieszczając dane firmy w bazie Katalogu www.kfr.mielec.pl wyraża zgodę na ich udostępnienie na stronach internetowych katalogu. Wszystkie dane jakie podaje klient są jawne i dostępne dla użytkowników.
d) Klient zobowiązany jest chronić swoje hasło. Dla większego bezpieczeństwa klient powinien minimum raz w roku zmieniać swoje hasło.
e) Klient ma prawo w dowolnym momencie zmienić lub usunąć dane zarejestrowanej przez siebie firmy z bazy Katalogu www.kfr.mielec.pl poprzez edycje w Panelu Administracyjnym lub na wyraźną prośbę klienta pisząc w tej sprawie do Administratora serwisu stosowne pismo oznaczone pieczątką firmową.
f) Rozwiązanie umowy przez Klienta, przed upływem opłaconego okresu (za usługi dodatkowe), nie prowadzi do zwrotu wniesionej opłaty. Kwota może być oddana w przypadku, gdy rozwiązanie umowy jest z przyczyn niezależnych i na które Właściciel/Administrator nie mają wpływu.
g) Przed dokonaniem jakichkolwiek płatności w Katalogu klient ma obowiązek zapoznać się z regulaminem płatności

7. Własność intelektualna
a) Treść katalogu www.kfr.mielec.pl (Katalog Firm Regionalnych - powiat Mielec) stanowi przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80, z 2000 r., poz. 904 z późniejszymi zmianami). Prawa autorskie do treści materiałów posiada wyłącznie Właściciel/Administrator serwisu.
b) Jakiekolwiek zwielokrotnianie, w tym kopiowanie lub inne publiczne rozpowszechnianie wymienionych powyżej materiałów wymaga zgody Właściciel/Administratora. Naruszenie tego jest naruszeniem prawa. 

8. Dodawanie wpisów do katalogu
Nazwa firmy powinna być nazwą właściwą firmy, nie dopuszczalne jest stosowanie zmienionych nazw zawierających opisy firm i słowa kluczowe
Opis firmy powinien być unikalny i zawierać sensowne, zgodne stylistycznie i ortograficznie frazy i zwroty oraz zdania.
Zakazuje się stosowania adresów stron www w opisach firm jak również w nazwach firm (nie dotyczy firm internetowych, których nazwa opiera się na adresie www)

9. Postanowienia końcowe
a) Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usługi wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania regulaminu nie będą rozpatrywane. Każda osoba dodająca wpis powinna zapoznać się z regulaminem serwisu.
b) Wszelkie pytania i informacje prosimy kierować poprzez formularz kontaktowy.
c) Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2014r.

10. Opłaty i reklamacje
Strony niezgodne z regulaminem nie zostaną dodane a opłata nie zostanie zwrócona.
Reklamacje dotyczące płatności SMS i płatności internetowych zgłaszać pod adresem: formularz reklamacji.
Inne reklamacje związane z funkcjonowaniem katalogu należy zgłaszać poprzez dział kontakt.
Zgłoszenie strony do Katalogu równoznaczne jest z akceptacją regulaminu.
Rozliczenia płatności SMS obsługuje dotpay.pl.
Rozliczenia płatności internetowych obsługuje dotpay.pl.
Przed dokonaniem jakichkolwiek płatności, koniecznie zapoznaj się z regulaminem płatności

Płatności SMS oraz płatności internetowe w serwisie obsługuje serwis DotPay.pl. Wszelkie zastrzeżenia i reklamacje dotyczące funkcjonowania systemu płatności prosimy składać do firmy DotPay.pl. Usługi płatności sms są dostępne w sieciach komórkowych: Tmobile, Orange, Plus GSM, Play (Sami Swoi, Hayah, Tak Tak, Simplus, Orange Go, POP i inne). Regulamin usług znajduje się tutaj: regulamin usługiReklamacje zgłaszane powinny być za pomocą formularza reklamacji.

Płatności za reklamy zamieszczane w serwisie (za wyjątkiem linku tekstowego) należy dokonywać bezpośrednio na konto podane w cenniku reklam.

11. Kupony promocyjne
Tylko i wyłącznie Klient, którego wpis - firma, posiada status konta Premium Plus może dodawać kupony promocyjne.
Klient ma prawo do odmowy realizacji okazanego kuponu, jeżeli przedstawiony kupon bądź kod budzi wątpliwości odnośnie wiarygodności.

Każdy kupon posiada unikatowo generowany kod identyfikacyjny, dlatego Klient powinien akceptować kupony promocyjne od Użytkowników w postaci dowolnej rzetelnej i wiarygodnej formy. Dlatego Użytkownicy katalogu, którzy pobrali kupon mogą prezentować go nie tylko w wydrukowanej formie np. jako fotografia na telefonie, która prezentuje unikalny kod kuponu i nagłówek dotyczący promocji, której dotyczy kupon.

Klient może w dowolnym momencie usunąć kupon z bazy przed zakończeniem terminu wyświetlania, opłata za kupon promowany w przypadku usunięcia kuponu określonego mianem kuponu promowanego nie będzie zwracana.

Obowiązkiem klienta jest zastosowanie wewnętrznej struktury archiwizacji i weryfikacji przedstawianych kodów w celu sprawdzania wiarygodności unikalności kodów, przedstawianych przez Użytkowników (nie dotyczy sytuacji gdy liczba kuponów jest nieograniczona lub jeżeli kontrola unikalności kodów jest dla Klienta zbędna).
Polecane